Taxa de înscriere la concursul de admitere

posted Jul 16, 2016, 2:24 AM by Webmaster FJSC
Taxa de înscriere la concursul de admitere nu se achită la sediul FJSC. Taxa se poate plăti la orice sucursală BCR din București și din țară sau la orice altă bancă, în contul: IBAN: RO 03 RNCB 0076010452620060, Cod fiscal UB 4505502

Chitanţă de plată a taxei de înscriere se depune la dosarul de înscriere

Taxa de înscriere
150 lei pentru admiterea la o singură specializare
150 lei + 100 lei pentru admiterea la două specializări
150 lei + 100 lei + 100 lei pentru admiterea la trei specializări