Rezultatele concursului de admitere, specializarea Comunicare şi Relaţii publice, sesiunea iulie 2016

posted Jul 23, 2016, 11:03 AM by Webmaster FJSC
Vă rugăm să consultați documentele atașate.

În atenția candidaților de la specializarea COMUNICARE ȘI RELAȚII PUBLICE

Pentru departajarea candidaților cu medii egale se aplică prevederile specifice admiterii la FJSC (http://www.fjsc.unibuc.ro/home/licenta/informatii-despre-admitere )
În cazul în care sunt mai mulți candidați cu aceeași notă pe ultima poziție la locurile finanțate de la buget și (respectiv) primele locuri din lista candidaților eligibili pentru locuri cu taxă se vor aplica următoarele criterii de departajare:
1. Nota de la subiectul de Creativitate (narațiune).
Dacă acestea sunt egale,
2. Nota de la subiectul de Argumentare. Dacă acestea sunt egale,
3. Media generală de la bacalaureat.
,

Pentru candidații care au  ocupat ultimele locuri finanțate de la buget/primele locuri din lista candidaților eligibili pe locuri cu taxă, notele de la subiectele menționate sunt afișate alături de media examenului de admitere.

Depunerea contestațiilor (proba scrisă Comunicare și Relații publice) se va face la Secretariatul FJSC (Bd. Iuliu Maniu, 1-3, Complexul Leu, etaj 6) după următorul program:

  • duminică, 24 iulie, 10.00-14.00
  • luni, 25 iulie, 10.00-17.00

Confirmarea locurilor obținute la buget, prin aducerea diplomei de bacalaureat în original, pentru specializarea  Comunicare și Relații publice se va face la Secretariatul FJSC (Bd. Iuliu Maniu, 1-3, Complexul Leu, etaj 6) după următorul program:

  • duminică 24 iulie, 10.00-14.00
  • luni 25 iulie,10.00-17.00
Candidații admiși pe locurile finanțate de la buget, care au depus deja diploma trebuie doar să confirme dorința de a ocupa locul, fie prin prezentarea la Secretariatul FJSC, fie printr-un email transmis la adresa  admiterecrpfjsc2016@gmail.com
Candidații admiși pe locurile finanțate de la buget care nu aduc diploma de bacalaureat în intervalul stabilit pierd locul respectiv, care va fi ocupat de următorul candidat de pe lista candidaților eligibili.

Candidații care au susținut examenul de admitere la două sau trei specializări trebuie să confirme locul la buget în ordinea afișării rezultatelor pentru fiecare specializare în parte. Candidatul va putea să renunțe la un loc confirmat la o specializare, dacă a obținut un loc la buget la altă specializare, ale cărei rezultate s-au afișat mai târziu. 

Candidaţii eligibili (cu medii între 5,00 și media ultimului intrat pe locurile bugetare) pentru locurile cu taxă sau pentru cele de la învățământul la distanță (ID) pot ocupa locurile cu taxă şi ID în funcţie de locurile disponibile, de medie şi de opţiune; aceştia sunt obligați ca în 2 zile calendaristice de la afişarea rezultatelor să depună la secretariatul FJSC (duminică, 24 iulie, 10.00-14.00; luni, 25 iulie, 10.00-17.00) sau online la adresa admiterecrpfjsc2016@gmail.com, Formularul de opţiune pentru aceste forme de învăţământ (cererea este disponibilă pe site și la secretariat); candidaţii care nu depun în termenul stabilit cererea de opţiune nu intră în procesul de repartizare pe locurile cu taxă sau ID.


Ċ
Webmaster FJSC,
Jul 23, 2016, 11:03 AM
Ċ
Webmaster FJSC,
Jul 23, 2016, 11:03 AM
Ċ
Webmaster FJSC,
Jul 23, 2016, 11:03 AM
Ċ
Webmaster FJSC,
Jul 23, 2016, 11:03 AM