Rezultate admitere licenţă - sesiunea iulie 2014

posted Jul 25, 2014, 1:20 PM by Webmaster FJSC
Vă rugăm să consultaţi listele ataşate - rezultatele pentru cele trei specializări: Jurnalism, Comunicare și relații publice, Publicitate

Contestaţiile pentru admiterea la programele de licenţă se vor depune (formular tip) la secretariatul facultăţii, sala 621, în zilele de 26 şi 27 iulie, între orele 10.00-14.00.

PRECIZĂRI PRIVIND CONFIRMAREA LOCURILOR PENTRU CANDIDAŢII ADMIŞI

Confirmarea locurilor pentru candidaţii care vor fi admişi la FJSC, pe locurile de la buget, taxă şi ID, se va face în sălile unde s-au efectuat înscrierile, cu Diploma de bacalaureat sau, pentru promoția iulie 2014, cu Adeverinta de promovare a examenului național de bacalaureat, avizată de inspectoratul școlar, cu respectarea modelului prevăzut în OMEN nr. 3838 / 11.07.2014.

Programul de confirmare a locurilor: 26 – 28 iulie, orele 10.00-14.00.

ALTE PRECIZĂRI

Potrivit precizărilor conducerii Universităţii din Bucureşti, confirmarea locului este obligatorie și se face în modul următor:

1. Candidaţii admiși pe locurile de la buget vor confirma locul prin depunerea, în original, a Diplomei de bacalaureat sau a Adeverinței de promovare a examenului național de bacalaureat, avizată de inspectoratul școlar, cu respectarea modelului prevăzut în OMEN nr. 3838 / 11.07.2014.

2. Candidaţii admişi pe locurile cu taxă, trebuie să confirme locul prin:
a. cerere tip pentru confirmarea locului cu taxă;
b. copie legalizată după Diploma de bacalaureat sau după Adeverința de promovare a examenului național de bacalaureat, avizată de inspectoratul școlar, cu respectarea modelului prevăzut în OMEN nr. 3838 / 11.07.2014;
c. chitanţa prin care dovedeşte plata primei rate – 500 de lei, la B.C.R. Sector 5, Cod IBAN RO 03 RNCB 0076010452620060, pentru Universitatea din Bucureşti, Facultatea de Jurnalism şi Ştiinţele Comunicării, Bdul. Iuliu Maniu, nr. 1-3, sector 6, Bucureşti, Cod fiscal 4505502.

3. Candidaţii admişi pe locurile la învăţământul la distanţă, trebuie să confirme locul prin :
a. cerere tip pentru confirmarea locului la ID;
b. copie legalizată după Diploma de bacalaureat sau după Adeverința de promovare a examenului național de bacalaureat, avizată de inspectoratul școlar, cu respectarea modelului prevăzut în OMEN nr. 3838 / 11.07.2014;
c. chitanţa prin care dovedeşte plata primei rate – 500 de lei, B.C.R. Sector 5, Cod IBAN RO 78 RNCB 0076010452620165, pentru Universitatea din Bucureşti, Facultatea de Jurnalism şi Ştiinţele Comunicării, Bdul. Iuliu Maniu, nr. 1-3, sector 6, Bucureşti, Cod fiscal 4505502.


ATENŢIE!!!

I. Candidații care s-au înscris la un singur program de studii și au depus la înscriere diploma (adeverința) de bacalaureat în original se consideră că au confirmat locul de la buget.

II. Candidații care au depus la înscriere două sau trei dosare (pentru mai multe programe de studii) trebuie să-și confirme locurile obținute astfel:

  • Dacă au fost admiși pe locurile de la buget la două sau trei programe de studii, pot urma un singur program de studii pe locurile de la buget. De aceea, trebuie să opteze pentru programul de studii la care doresc să rămână pe locurile de la buget prin depunerea unei cereri tip de confirmare a locului și să depună diploma (adeverința) de bacalaureat în original la dosarul de candidat depus pentru acest program de studii;
  • Dacă au fost admiși pe locurile cu taxă, trebuie să opteze pentru programul de studii la care doresc să rămână pe locurile cu taxă prin depunerea unei cereri tip de confirmare a locului cu taxă la programul de studii, diploma (adeverința) de bacalaureat în copie legalizată și chitanța prin care dovedeşte plata primei rate.


  ATENŢIE!!!

  Este obligatorie respectarea termenului de confirmare a locului. Persoanele care nu îşi confirmă locul vor fi scoase de pe liste (a se vedea Procedurile de confirmare pe site).

  Locurile rămase neconfirmate vor fi ocupate, după expirarea termenului de confirmare, de candidaţi în ordinea strictă a mediilor. De exemplu, locurile neconfirmate la buget pot fi ocupate, în ordinea mediilor, de candidaţi care au obţinut un loc cu taxă, după cum un candidat la ID poate ocupa un loc cu taxă prin acelaşi mecanism.

  Candidaţii de pe lista de eligibili pot ocupa locuri neconfirmate, în ordinea mediilor.


  CERERI PENTRU OCUPAREA UNUI LOC ÎN CĂMINELE STUDENŢEŞTI

  Candidaţii admişi la buget care şi-au confirmat locurile pot depune cereri pentru ocuparea unui loc în căminele studenţeşti, la camera 601 în perioada 28 - 31 iulie 2014.


  PRECIZĂRI PRIVIND RETRAGEREA DOSARELOR

  Retragerea dosarelor de către candidații respinși se poate face, pe baza unei Cereri tip, în perioada 26 – 31 iulie sau după data de 1 septembrie, în intervalul orar 10.00 – 14.00.

  Candidații trebuie să aibă asupra lor legitimația de concurs.

  Ċ
  Webmaster FJSC,
  Jul 25, 2014, 1:20 PM
  Ċ
  Webmaster FJSC,
  Jul 25, 2014, 1:55 PM
  Ċ
  Webmaster FJSC,
  Jul 25, 2014, 1:51 PM
  ĉ
  Unknown user,
  Jul 26, 2014, 12:29 AM
  ĉ
  Unknown user,
  Jul 26, 2014, 12:29 AM
  ĉ
  Unknown user,
  Jul 26, 2014, 12:29 AM
  ĉ
  Unknown user,
  Jul 26, 2014, 12:29 AM
  ĉ
  Unknown user,
  Jul 26, 2014, 12:29 AM
  ĉ
  Unknown user,
  Jul 26, 2014, 12:29 AM
  ĉ
  Unknown user,
  Jul 26, 2014, 12:29 AM