Listele de candidaţi admişi - afişarea a treia, 5 septembrie 2013, ora 22.00

posted Sep 5, 2013, 12:51 PM by Webmaster FJSC

Candidaţii declaraţi admişi la cea de-a treia afişare sunt rugaţi să confirme locul (buget, taxă, ID) vineri (6 septembrie), luni şi marţi (9-10 septembrie) între orele 11.00 si 14.00, la sediul FJSC.

Instrucţiunile sunt aceleaşi ca la prima afişare: pentru buget este nevoie de diploma de bacalaureat în original, iar pentru taxă şi ID - de copie legalizată de pe diploma de bacalaureat şi chitanţa de plată a taxei (în conturile menţionate la prima afişare).
Locurile neconfirmate vor fi distribuite altor candidaţi de pe listele de taxă, ID, eligibili, în ordinea strictă a mediei şi în funcţie de opţiunile exprimate la înscriere.

Notă: Din listele iniţiale au fost scoşi candidaţii care nu şi-au confirmat locul la buget, taxă, ID, în termenul dat. De asemenea, au fost scoşi candidaţii de pe lista de eligibili care nu au depus cereri de intenţie.
Urcarea pe listă s-a făcut în ordinea strictă a mediilor (respectându-se criteriile de departajare, la medii egale).

Ċ
Webmaster FJSC,
Sep 5, 2013, 12:51 PM
Ċ
Webmaster FJSC,
Sep 5, 2013, 12:51 PM
Ċ
Webmaster FJSC,
Sep 5, 2013, 12:51 PM
Ċ
Webmaster FJSC,
Sep 5, 2013, 12:51 PM
Ċ
Webmaster FJSC,
Sep 5, 2013, 12:51 PM
Ċ
Webmaster FJSC,
Sep 5, 2013, 12:51 PM
Ċ
Webmaster FJSC,
Sep 5, 2013, 12:51 PM
Ċ
Webmaster FJSC,
Sep 5, 2013, 1:09 PM
Ċ
Webmaster FJSC,
Sep 5, 2013, 1:10 PM