În atenția candidaților la examenul de admitere - iulie 2015 - Toate specializările

posted Jul 22, 2015, 8:26 AM by Webmaster FJSC

Vă invităm să urmăriți zilnic listele afișate în urma examenului de admitere.

Aceste liste se modifică din trei în trei zile, in funcție de termenele de confirmare a locurilor de către candidați, afișate pe site.

Pentru a putea beneficia de înmatricularea pe locul obținut sau de orice schimbare de statut (urcare în listă) este absolut obligatorie confirmarea, la sediul facultății, în perioada anunțată, a poziției de pe listă conform instructiunilor de pe site (diploma în original pentru candidații admiși la buget  sau copie legalizată dupa diploma de bacalaureat și chitanța de 500 lei pentru locurile cu taxă, la invatamantul de zi și ID.

Candidatii care nu iși confirmă locul la termenul anunțat își vor pierde locul și vor fi eliminați de pe liste.

ATENTIE! Candidații aflați pe LISTELE DE ELIGIBILI pot intra pe listele de admiși cf. acelorași criterii: medie și opțiune. Comisia de admitere va opera automat toate modificarile. Candidații eligibili sunt rugați să urmărescă modificarea listelor și trebuie să-și confirme locul obținut doar daca se vor regăsi pe listele de admiși.

ELIGIBILII își pot exprima dorința de a urma cursurile FJSC printr-o scrisoare de intenție, adresată pe mail secretarelor de comisie (adriana.stefanel@fjsc.ro, specializarea Publicitate, valentina.boureanu@fjsc.ro, specializarea Relații Publice, natalia.milewski@fjsc.ro, specializarea Jurnalism). Scrisoarea de intenție este facultativă și are rolul de a facilita legătura comisiei cu candidații. Candidatul va preciza numele, prenumele, specializarea, nr. de legitimație și opțiunea din fișa de înscriere.  

ATENTIE! Candidații de pe listele de la învățământul de zi – taxă -  pot urca pe lista admisilor la buget numai daca si-au confirmat locul obținut inițial (prin plata taxei). Taxa plătită se restituie integral în cazul în care candidatul, prin redistribuire cf. mediei și opțiunii din fișa de înscriere, obține un loc la buget.

Candidații de pe listele de la ID pot urca la învățământul de zi în aceleași condiții (medie, opțiune, taxa achitată).

ATENȚIE! Urcarile pe liste se fac în ordinea strictă a mediilor și a opțiunilor din fișa de înscriere, cu condiția ca locul obținut pe listele afișate să fi fost confirmat.