În atenția candidaților admiși - depunerea diplomei de bacalaureat

posted Jul 23, 2015, 4:15 AM by Webmaster FJSC

Candidații care nu au putut obține de la liceul lor diploma de bacalaureat trebuie să aducă o Adeverință semnată de directorul școlii în care se confirmă faptul că școala nu a eliberat încă diplomele în original.

Adeverința trebuie adusă / trimisă în perioada de confirmare a locurilor (afișată pe site).

În cazul în care candidatul nu poate intra în posesia acestei adeverințe care certifică faptul că nu a putut obține diploma de bacalaureat, el / ea poate să aducă o declarație notarială pe propria răspundere în care atestă că nu a primit diploma de bacalaureat, că nu a folosit-o și nu o va folosi pentru înscrierea la altă facultate precum și angajamentul că va aduce diploma înainte de momentul înmatriculării (luna septembrie).