IMPORTANT - Precizări privind confirmările locurilor pentru candidaţii care vor fi admişi la FJSC

posted Jul 13, 2014, 2:08 AM by Webmaster FJSC

IMPORTANT - Precizări privind confirmările locurilor pentru candidaţii care vor fi admişi la FJSC

Confirmarea locurilor pentru candidaţii care vor admişi la FJSC, pe locurile de la buget, taxă şi ID se va face la secretariatul facultăţii, cu Diploma de bacalaureat sau, pentru promoţia iulie 2014, cu Adeverinţa de promovare a examenului naţional de bacalaureat, avizată de inspectoratul şcolar, cu respectarea modelului prevăzut în OMEN nr. 3939 / 11.07.2014.

Puteţi vizualiza mai jos adresa Comisiei centrale de admitere a Universităţii din Bucureşti şi modelul de adeverinţă.


Click pe adeverinţă pentru mărire

Programul de confirmare a locurilor se va afişa în curând.

ALTE PRECIZĂRI

Potrivit precizărilor conducerii Universităţii din Bucureşti, confirmarea locului este obligatorie şi se face în modul următor:

1. Candidaţii admişi pe locurile de la buget vor confirma locul prin depunerea, în original, a Diplomei de bacalaureat sau a Adeverinţei de promovare a examenului naţional de bacalaureat, avizată de inspectoratul şcolar, cu respectarea modelului prevăzut în OMEN nr. 3939 / 11.07.2014.

2. Candidaţii admişi pe locurile cu taxă, trebuie să confirme locul prin:
  • a. cerere tip pentru confirmarea locului cu taxă;
  • b. copie legalizată după Diploma de bacalaureat sau după Adeverinţa de promovare a examenului naţional de bacalaureat, avizată de inspectoratul şcolar, cu respectarea modelului prevăzut în OMEN nr. 3939 / 11.07.2014;
  • c. chitanţa prin care dovedeşte plata primei rate – 500 de lei, la B.C.R. Sector 5, Cod IBAN RO 03 RNCB 0076010452620060, pentru Universitatea din Bucureşti, Facultatea de Jurnalism şi Ştiinţele Comunicării, Bdul. Iuliu Maniu, nr. 1-3, sector 6, Bucureşti, Cod fiscal 4505502.

3. Candidaţii admişi pe locurile la învăţământul la distanţă, trebuie să confirme locul prin:

  • a. cerere tip pentru confirmarea locului la ID;
  • b. copie legalizată după Diploma de bacalaureat sau după Adeverinţa de promovare a examenului naţional de bacalaureat, avizată de inspectoratul şcolar, cu respectarea modelului prevăzut în OMEN nr. 3939 / 11.07.2014;
  • c. chitanţa prin care dovedeşte plata primei rate – 500 de lei, la B.C.R. Sector 5, Cod IBAN RO 78 RNCB 0076010452620165, pentru Universitatea din Bucureşti, Facultatea de Jurnalism şi Ştiinţele Comunicării, Bdul. Iuliu Maniu, nr. 1-3, sector 6, Bucureşti, Cod fiscal 4505502.