Examenul scris pentru specializarea Publicitate - sâmbătă, 23 iulie 2016

posted Jul 21, 2016, 8:37 AM by Webmaster FJSC
Examenul scris pentru specializarea Publicitate va începe la ora 11.00, candidaţii se vor prezenta la săli începând cu ora 10.00. Intrarea în sală se va face pe baza legitimaţiei de concurs şi a unui act de identitate. 
Repartizarea candidaţilor în sali s-a realizat pe baza numărului de legitimaţie de concurs (coloana a doua din liste) primit la înscriere. 
Este interzisă intrarea în sala de concurs cu mijloace electronice de comunicare.
Candidaţii sunt rugaţi să verifice listele şi să anunţe orice greşeală la adresa: admiterefjscpublicitate2016@gmail.com
Vă rugăm să consultaţi constant listele apărute pe site, listele se vor actualiza.