Contestație Jurnalism

posted Sep 21, 2015, 5:14 AM by Webmaster FJSC
În urma recorectării lucrărilor de la proba scrisă, licenţă ID, specializarea Jurnalism, sesiunea septembrie 2015, nu a fost admisă nicio contestație.