CONFIRMAREA LOCURILOR PENTRU CANDIDAŢII ADMIŞI LA STUDII UNIVERSITARE DE LICENȚĂ – ID, SESIUNEA SEPTEMBRIE

posted Sep 18, 2015, 3:51 AM by Unknown user

CONTESTAŢIILE se vor depune (formular tip) la secretariatul facultăţii, în zilele de 17 şi 18 septembrie, între orele 10.00-14.00. 

PRECIZĂRI PRIVIND CONFIRMAREA LOCURILOR PENTRU CANDIDAŢII ADMIŞI

Programul de confirmare a locurilor: 

Vineri 18 septembrie - orele 10.00-12.00

Sâmbătă 19 septembrie, Duminică 20 septembrie – orele 10.00 – 12.00

Luni 21 septembrie -  orele 10.00-14.00.

Potrivit precizărilor conducerii Universităţii din Bucureşti, candidaţii admişi la învăţământul la distanţă trebuie să confirme locul prin: 

a. cerere tip pentru confirmarea locului cu taxă;

b. Diploma de bacalaureat în copie legalizată;

c. chitanţa prin care dovedeşte plata primei rate – 500 de lei, B.C.R. Sector 5, Cod IBAN RO 78 RNCB 0076010452620165, pentru Universitatea din Bucureşti, Facultatea de Jurnalism şi Ştiinţele Comunicării, Bdul. Iuliu Maniu, nr. 1-3, sector 6, Bucureşti, Cod fiscal 4505502.

ATENŢIE!!!

Este obligatorie respectarea termenului de confirmare a locului. Persoanele care nu îşi confirmă locul vor fi scoase de pe liste.

PRECIZĂRI PRIVIND RETRAGEREA DOSARELOR

Retragerea dosarelor de către candidații respinși se poate face, pe baza unei Cereri tip, după afișarea rezultatelor, în intervalul orar 10.00 – 12.00. Candidații TREBUIE să aibă asupra lor legitimația de concurs.