Concurs de admitere, locuri ID (învățământ la distanță), Jurnalism, Comunicare și Relații Publice, Publicitate

posted Sep 10, 2014, 7:01 AM by Webmaster FJSC
Facultatea de Jurnalism și Științele Comunicării organizează concurs de admitere pentru forma de învățământ la distanță (ID) pentru specializările Jurnalism, Comunicare și Relații Publice, Publicitate, nivel Licență.

Înscrieri -
11, 12, 15, 16 septembrie 2014, la sediul FJSC, cu actele necesare, între orele 9.00-14.00.

Concurs de admitere
- 17-19 septembrie 2014

Număr de locuri scoase la concurs:
Jurnalism - 26 de locuri ID
Comunicare și Relații Publice - 58 de locuri ID
Publicitate - 36 de locuri ID


Actele necesare înscrierii la examenele de admitere‎, precum şi taxele de înscriere pot fi consultate AICI.


Taxa de înscriere
pentru forma de învățământ IDaprobată de Senatul Universităţii, se achită la orice bancă sau sucursală de bancă astfel:

    În contul BCR Sector 5, Cod IBAN: RO 78 RNCB 0076 0104 5262 0165, Cod fiscal UB 4505502Admiterea se face pe bază de concurs, organizat pentru absolvenţii de liceu cu diplomă de bacalaureat şi constă într-o probă scrisă: Limba română, creativitate şi expresivitate.


În atenţia candidaţilor la examenul de admitere, Specializarea Relaţii Publice (click pe link).

Criteriile de departajare în cazul mediilor egale
În cazul în care sunt mai mulți candidați cu aceeași notă pe ultima poziție la locurile finanțate de la buget, conform cifrei de școlarizare, se vor aplica următoarele criterii de departajare.
1. Nota de la naraţiune.
2. Nota de la argumentare.
3. Media generală de la bacalaureat.ALTE PRECIZĂRI

Potrivit precizărilor conducerii Universităţii din Bucureşti, confirmarea locului este obligatorie şi se face în modul următor:

1. Candidaţii admişi pe locurile la învăţământul la distanţă, trebuie să confirme locul prin:

  • a. cerere tip pentru confirmarea locului la ID;
  • b. copie legalizată după Diploma de bacalaureat sau după Adeverinţa de promovare a examenului naţional de bacalaureat, avizată de inspectoratul şcolar, cu respectarea modelului prevăzut în OMEN nr. 3939 / 11.07.2014;
  • c. chitanţa prin care dovedeşte plata primei rate – 500 de lei, la B.C.R. Sector 5, Cod IBAN RO 78 RNCB 0076010452620165, pentru Universitatea din Bucureşti, Facultatea de Jurnalism şi Ştiinţele Comunicării, Bdul. Iuliu Maniu, nr. 1-3, sector 6, Bucureşti, Cod fiscal 4505502.


Vă rugăm să consultați și Metodologia de admitere a Universității din București.