Cifrele de școlarizare pentru admiterea 2016

posted Jun 30, 2016, 9:36 PM by Webmaster FJSC

Programul de studii

Locuri la buget

Locuri la buget pentru etnia roma

Locuri cu taxă

Jurnalism IF

Învățământ cu frecvență (acreditat)

55

1

65

Jurnalism ID

Învățământ cu frecvență redusă (acreditat)

-

-

50

Comunicare și relații publice IF

Învățământ cu frecvență (acreditat)

55

1

65

Comunicare și relații publice ID

Învățământ cu frecvență redusă (acreditat)

-

-

50

Publicitate IF

Învățământ cu frecvență (acreditat)

22

1

50

Publicitate ID

Învățământ cu frecvență redusă (autorizat)

-

-

50

TOTAL

132

3

330


Pentru detalii legate de examenul de admitere, faceți click pe numele programului dorit. Locurile nedistribuite în sesiunea din iulie 2016 pot fi scoase la concurs, din nou, în sesiunea din septembrie 2016.

Criteriile de departajare în cazul mediilor egale
În cazul în care sunt mai mulți candidați cu aceeași notă pe ultima poziție la locurile finanțate de la buget, conform cifrei de școlarizare, se vor aplica următoarele criterii de departajare.
1. Nota de la naraţiune.
2. Nota de la argumentare.
3. Media generală de la bacalaureat.