ADMITERE 2014 - STUDII UNIVERSITARE DE LICENŢĂ

posted Jun 5, 2014, 5:48 AM by Webmaster FJSC
SESIUNEA IULIE 2014

Sesiunea IULIE 2014
Înscrieri 10-18 Iulie 
Examene  21, 22, 23 Iulie
Data limită de afișare a rezultatelor 28 Iulie 

Datele examenelor de admitere pe specializări:

21 iulie 2014, orele 10.00-13.00 (intrarea în sală la ora 9.00) - Jurnalism.
22 iulie 2014, orele 10.00-13.00 (intrarea în sală la ora 9.00) - Comunicare şi relaţii publice.
23 iulie 2014, orele 16.00-19.00 (intrarea în sală la ora 15.00) - Publicitate.


Actele necesare înscrierii la examenele de admitere‎, precum şi taxele de înscriere pot fi consultate AICI.

Înscrierile au loc în perioada 10-18 iulie 2014, de luni până vineri între orele 9.00-14.00, sâmbătă şi duminică între orele 9.00-12.00, la sediul FJSC din Bd. Iuliu Maniu 1-3, Complex "Leu", Corp A, etaj 6, sector 6, Bucureşti.
ATENŢIE! La înscrierile din zilele de sâmbătă şi duminică, vă rugăm să ţineţi cont de programul de lucru cu publicul al băncilor - pentru plata taxei de înscriere.

Repartizarea pe specializări a locurilor finanţate de la bugetul de stat şi a locurilor cu taxă


PROGRAM

DE

STUDII

FORMA

DE

ÎNVĂŢĂMÂNT

LOCURI

LA

BUGET

DIN CARE LOCURI

PENTRU CETĂŢENII

DE ETNIE ROMĂ

LOCURI

CU

TAXĂ

JURNALISM

IF (învăţământ cu frecvenţă)

56

1

64

COMUNICARE şi RELAŢII PUBLICE

IF (învăţământ cu frecvenţă)

56

1

64

PUBLICITATE

IF (învăţământ cu frecvenţă)

23

1

27

JURNALISM

ID (învăţământ la distanţă)

-

-

50

COMUNICARE şi RELAŢII PUBLICE

ID (învăţământ la distanţă)

-

-

75

PUBLICITATE

ID (învăţământ la distanţă)

-

-

50ADMITEREA la FJSC

Cursuri de zi (IF - învăţământ cu frecvenţă):

Admiterea se face pe bază de concurs, organizat pentru absolvenţii de liceu cu diplomă de bacalaureat şi constă într-o probă scrisă: Limba română, creativitate şi expresivitate.
Candidaţii se pot înscrie la unul sau mai multe programe de studii:
- Jurnalism
- Comunicare şi relaţii publice
- Publicitate.
Pentru fiecare opţiune în parte trebuie depus un dosar de înscriere. Candidaţii trebuie să se prezinte personal la sediul facultăţii, pentru a depune dosarul (sau dosarele) de înscriere.
În situaţia în care un candidat doreşte să se înscrie la mai multe programe de studii, va ataşa la dosarul cu opţiunea principală Diploma de bacalaureat (sau diploma echivalentă cu aceasta) în original, iar la celelalte dosare o copie legalizată.
IMPORTANT: Examenele de admitere vor avea loc separat, la date diferite, cu subiecte diferite.

Cursuri cu frecvenţă redusă (ID - învăţământ la distanţă):
Comunicare şi relaţii publice ID - acreditat ARACIS, cu o capacitate de şcolarizare de 75 de studenţi.
Jurnalism ID - acreditat ARACIS cu încredere limitată (25.06.2013), cu o capacitate de şcolarizare de 50 de studenţi.
Publicitate ID - autorizare ARACIS de funcţionare provizorie cu încredere limitată (26.06.2013), cu capacitate de şcolarizare de 50 de studenţi.

Admiterea se face pe bază de concurs, organizat pentru absolvenţii de liceu cu diplomă de bacalaureat şi constă într-o probă scrisă: Limba română, creativitate şi expresivitate.


Criteriile de departajare în cazul mediilor egale
În cazul în care sunt mai mulți candidați cu aceeași notă pe ultima poziție la locurile finanțate de la buget, conform cifrei de școlarizare, se vor aplica următoarele criterii de departajare.
1. Nota de la naraţiune.
2. Nota de la argumentare.
3. Media generală de la bacalaureat.

IMPORTANT - Precizări privind confirmările locurilor pentru candidaţii care vor fi admişi la FJSC

Confirmarea locurilor pentru candidaţii care vor admişi la FJSC, pe locurile de la buget, taxă şi ID se va face la secretariatul facultăţii, cu Diploma de bacalaureat sau, pentru promoţia iulie 2014, cu Adeverinţa de promovare a examenului naţional de bacalaureat, avizată de inspectoratul şcolar, cu respectarea modelului prevăzut în OMEN nr. 3939 / 11.07.2014.

Puteţi vizualiza mai jos adresa Comisiei centrale de admitere a Universităţii din Bucureşti şi modelul de adeverinţă.

Click pe adeverinţă pentru mărire

Programul de confirmare a locurilor se va afişa în curând.

ALTE PRECIZĂRI

Potrivit precizărilor conducerii Universităţii din Bucureşti, confirmarea locului este obligatorie şi se face în modul următor:

1. Candidaţii admişi pe locurile de la buget
vor confirma locul prin depunerea, în original, a Diplomei de bacalaureat sau a Adeverinţei de promovare a examenului naţional de bacalaureat, avizată de inspectoratul şcolar, cu respectarea modelului prevăzut în OMEN nr. 3939 / 11.07.2014.

2. Candidaţii admişi pe locurile cu taxă, trebuie să confirme locul prin:
  • a. cerere tip pentru confirmarea locului cu taxă;
  • b. copie legalizată după Diploma de bacalaureat sau după Adeverinţa de promovare a examenului naţional de bacalaureat, avizată de inspectoratul şcolar, cu respectarea modelului prevăzut în OMEN nr. 3939 / 11.07.2014;
  • c. chitanţa prin care dovedeşte plata primei rate – 500 de lei, la B.C.R. Sector 5, Cod IBAN RO 03 RNCB 0076010452620060, pentru Universitatea din Bucureşti, Facultatea de Jurnalism şi Ştiinţele Comunicării, Bdul. Iuliu Maniu, nr. 1-3, sector 6, Bucureşti, Cod fiscal 4505502.

3. Candidaţii admişi pe locurile la învăţământul la distanţă, trebuie să confirme locul prin:

  • a. cerere tip pentru confirmarea locului la ID;
  • b. copie legalizată după Diploma de bacalaureat sau după Adeverinţa de promovare a examenului naţional de bacalaureat, avizată de inspectoratul şcolar, cu respectarea modelului prevăzut în OMEN nr. 3939 / 11.07.2014;
  • c. chitanţa prin care dovedeşte plata primei rate – 500 de lei, la B.C.R. Sector 5, Cod IBAN RO 78 RNCB 0076010452620165, pentru Universitatea din Bucureşti, Facultatea de Jurnalism şi Ştiinţele Comunicării, Bdul. Iuliu Maniu, nr. 1-3, sector 6, Bucureşti, Cod fiscal 4505502.În atenţia candidaţilor la examenul de admitere, Specializarea Relaţii Publice (click pe link).


Sesiunea SEPTEMBRIE 2014
Înscrieri 5-12 Septembrie 
Examene  15-19 Septembrie
Data limită de afișare a rezultatelor  23 Septembrie


Vă rugăm să consultați și Metodologia de admitere a Universității din București.