Admitere licenţă - Publicitate ID

posted Sep 17, 2013, 1:53 AM by Webmaster FJSC
În urma corectării eseurilor depuse de candidații la admiterea pe locurile Publicitate ID, Comisia de examen i-a declarat admiși pe toți candidații înscriși. Tabelul cu note va fi afișat în cel mai scurt timp aici.

Foarte important

Potrivit precizărilor conducerii Universităţii din Bucureşti, confirmarea locului este obligatorie. Confirmarea se face în zilele de marți, miercuri, joi și vineri, 17-20 septembrie 2013, orele 11.00-14.00, la Secretariatul FJSC (la doamna Daniela Munteanu), prin depunerea următoarelor acte:
 - diploma de bacalaureat sau copia legalizată a acesteia ;
 - chitanţa prin care dovedeşte plata primei rate – 500 de lei, plătită la B.C.R. Sector 5,
Cod IBAN RO 78 RNCB 0076010452620165, pentru Universitatea din Bucureşti, Facultatea de Jurnalism şi Ştiinţele Comunicării, Bdul. Iuliu Maniu, nr. 1-3, sector 6, Bucureşti, Cod fiscal 4505502.