Admitere licenţă - listele de candidaţi admişi (ID), sesiunea septembrie 2014

posted Sep 22, 2014, 12:18 AM by Webmaster FJSC
Vă rugăm să consultaţi listele ataşate.
Eventualele contestații pot fi depuse azi, 22 septembrie, în intervalul 11.00-15.00.
Confirmările locurilor ocupate se vor face, conform regulamentului de pe site, luni și marți, 22 - 23 septembrie a.c., în intervalul orar 10.00 - 14.00, la secretariatul facultății.
Pentru studenții care nu locuiesc în București se acceptă copia scanată a chitanței ce confirmă plata taxei de școlarizare. Documentul va fi trimis la: .

Specializarea Jurnalism - romina.surugiu@fjsc.ro

Specializarea Comunicare și Relații Publice - valentina_boureanu@yahoo.com

Specializarea Publicitate - adriana.stefanel@fjsc.ro


Potrivit precizărilor conducerii Universităţii din Bucureşti, confirmarea locului este obligatorie și se face în modul următor:

Candidaţii admişi pe locurile la învăţământul la distanţă, trebuie să confirme locul prin :
a. cerere tip pentru confirmarea locului la ID;
b. copie legalizată după Diploma de bacalaureat sau după Adeverința de promovare a examenului național de bacalaureat, avizată de inspectoratul școlar, cu respectarea modelului prevăzut în OMEN nr. 3838 / 11.07.2014;
c. chitanţa prin care dovedeşte plata primei rate – 500 de lei, B.C.R. Sector 5, Cod IBAN RO 78 RNCB 0076010452620165, pentru Universitatea din Bucureşti, Facultatea de Jurnalism şi Ştiinţele Comunicării, Bdul. Iuliu Maniu, nr. 1-3, sector 6, Bucureşti, Cod fiscal 4505502.


Ċ
crp.pdf
(333k)
Webmaster FJSC,
Sep 22, 2014, 12:18 AM
Ċ
Webmaster FJSC,
Sep 22, 2014, 12:18 AM
Ċ
Webmaster FJSC,
Sep 22, 2014, 12:18 AM