ADMITERE 2015: Studii universitare de licență

posted Jun 25, 2015, 9:40 PM by Webmaster FJSC

Sesiunea septembrie 2015

Facultatea de Jurnalism și Științele Comunicării  organizează, în luna septembrie, sesiune de admitere la studii universitare de licență, forma de învățământ la distanță (ID), pentru următoarele programe de studii:

-          Comunicare și relații publice – cifră de școlarizare: 75

-          Jurnalism – cifră de școlarizare: 50

-          Publicitate – cifră de școlarizare: 50

Numărul de locuri scoase la concurs va fi anunțat  pe data de 4 septembrie.

Taxa de înscriere se va achita în contul pentru învățământul la distanță: B.C.R. Sector 5, Cod IBAN RO 78 RNCB 0076010452620165, pentru Universitatea din Bucureşti, Facultatea de Jurnalism şi Ştiinţele Comunicării, Bdul. Iuliu Maniu, nr. 1-3, sector 6, Bucureşti, Cod fiscal 4505502. Taxa de înscriere se poate plăti la orice sucursală BCR din București și din țară sau la orice altă bancă, în contul BCR indicat.

Actele necesare înscrierii pot fi consultate în documentul atașat acestui anunț (în partea de jos a paginii).


Sesiunea iulie 2015

Înscrieri: 9 – 16 iulie (Luni – Vineri: orele 9.00 – 14.00; Sâmbătă – Duminică: orele 9.00 – 12.00)

Actele necesare înscrierii pot fi consultate aici

IMPORTANT: Pentru eficientizarea procesului de înscriere la examenul de admitere la licență și la master și evitarea aglomerației în sălile de înscriere, candidații pentru programele de master și candidații la licență din promoții anterioare sunt sfătuiți să se înscrie pe cât posibil și în intervalul 9 iulie – 11 iulie 2015.

Datele examenelor de admitere:

Programul de studii

Data examenului de admitere

Comunicare și Relații Publice

19 iulie

Jurnalism

20 iulie

Publicitate

18 iulie


Cifrele de școlarizare

Programul de studii (IF)

Cifra de școlarizare (buget)

Cifra de școlarizare (taxă)

total

din care pt. rromi

Comunicare și relații publice (IF)

56

1

64

Comunicare și relații publice (ID)

0

 

75

Jurnalism (IF)

56

1

64

Jurnalism (ID)

0

 

50

Publicitate (IF)

23

1

27

Publicitate (ID)

0

 

50

TOTAL

135

3

330Cursuri de zi (IF - învăţământ cu frecvenţă):

Candidaţii se pot înscrie la unul sau mai multe programe de studii:
- Jurnalism (click pentru mai multe informații)
- Comunicare şi relaţii publice
(click pentru mai multe informații)
- Publicitate
(click pentru mai multe informații)

Pentru fiecare opţiune în parte trebuie depus un dosar de înscriere.
Candidaţii trebuie să se prezinte personal la sediul facultăţii, pentru a depune dosarul (sau dosarele) de înscriere.

În situaţia în care un candidat doreşte să se înscrie la mai multe programe de studii, va ataşa la dosarul cu opţiunea principală Diploma de bacalaureat (sau diploma echivalentă cu aceasta) în original, iar la celelalte dosare o copie legalizată.
IMPORTANT: Examenele de admitere vor avea loc separat, la date diferite, cu subiecte diferite.

Admiterea se face pe bază de concurs, organizat pentru absolvenţii de liceu cu diplomă de bacalaureat.

Criteriile de departajare în cazul mediilor egale
În cazul în care sunt mai mulți candidați cu aceeași notă pe ultima poziție la locurile finanțate de la buget, sau pe locurile de la taxă, conform cifrei de școlarizare, se vor aplica următoarele criterii de departajare.
1. Nota de la naraţiune/ creativitate.
2. Nota de la argumentare.
3. Media generală de la bacalaureat.


Repartiția candidaților declarați admiși se face strict în ordinea mediilor: buget, taxă, ID, în funcție de opțiunile bifate în fișa de înscriere.
Toți candidații care dau admitere pot opta și pentru cursurile cu frecvență redusă (ID), prin bifarea acestei opțiuni în fișa de înscriere, fără alte costuri suplimentare.
 

Cursuri cu frecvenţă redusă (ID - învăţământ la distanţă):

Candidaţii se pot înscrie la unul sau mai multe programe de studii:
- Jurnalism
- Comunicare şi relaţii publice
- Publicitate.

Candidații care optează exclusiv pentru ID vor susține același examen de admitere și vor bifa doar această opțiune în fișa de înscriere.
Nota minimă de intrare la ID este 5, iar candidații ocupă locurile în limita cifrei de școlarizare.


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

NOTĂ:
FJSC nu își asumă informațiile și opiniile exprimate pe grupurile informale de consultații on-line. Toate informațiile referitoare la admitere se regăsesc exclusiv pe site-ul oficial al Facultății de Jurnalism şi Ştiinţele Comunicării.


Click pe imagine pentru a consulta oferta educaţională - LICENŢĂ


ĉ
Webmaster FJSC,
Aug 1, 2015, 12:04 AM
ĉ
Webmaster FJSC,
Aug 1, 2015, 12:04 AM
ĉ
Webmaster FJSC,
Aug 1, 2015, 12:04 AM