Anunțuri‎ > ‎

ANUNŢURI ADMITERE LICENŢĂ


Admitere 2016

posted Oct 17, 2016, 9:28 AM by Webmaster FJSC

Facultatea de Jurnalism și Ştiinţele Comunicării (FJSC) a organizat în iulie 2016 admitere la următoarele programe de licență de trei ani, acreditate sau autorizate, conform Hotărârii de Guvern 575/2015:

Cifrele de școlarizare pentru admiterea 2016


Programul de studii

Locuri la buget

Locuri la buget pentru etnia roma

Locuri cu taxă

Jurnalism IF

Învățământ cu frecvență (acreditat)

55

1

65

Jurnalism ID

Învățământ cu frecvență redusă (acreditat)

-

-

50

Comunicare și relații publice IF

Învățământ cu frecvență (acreditat)

55

1

65

Comunicare și relații publice ID

Învățământ cu frecvență redusă (acreditat)

-

-

50

Publicitate IF

Învățământ cu frecvență (acreditat)

22

1

50

Publicitate ID

Învățământ cu frecvență redusă (autorizat)

-

-

50

TOTAL

132

3

330


Pentru detalii legate de examenul de admitere, faceți click pe numele programului dorit. Locurile nedistribuite în sesiunea din iulie 2016 au fost scoase la concurs, din nou, în sesiunea din septembrie 2016.

Criteriile de departajare în cazul mediilor egale
În cazul în care sunt mai mulți candidați cu aceeași notă pe ultima poziție la locurile finanțate de la buget, conform cifrei de școlarizare, se vor aplica următoarele criterii de departajare.
1. Nota de la naraţiune.
2. Nota de la argumentare.
3. Media generală de la bacalaureat.


FJSC oferă, în primele trei semestre ale facultății, o pregătire de bază pentru toți studenții în jurnalism, publicitate și relații publice – acest lucru le oferă competențe și abilități de bază pentru toate cele trei câmpuri profesionale. În următoarele trei semestre, studenții se specializează pe linia profesională aleasă, pentru a deveni:

 • jurnaliști  de radio, de televiziune, de presă scrisă (tradițională sau online), etc;
 • specialiști în relații publice (pentru a face parte din echipele de comunicare ale companiilor comerciale sau ale instituțiilor de stat, ca purtători de cuvânt, consilieri de comunicare, organizatori de evenimente etc);
 • specialiști în publicitate (creatori de reclame, de la text la strategie).

Diplomele de licență eliberate de FJSC, prin sistemul de credite transferabile, sunt recunoscute în Uniunea Europeană.


*Facultatea de Jurnalism și Ştiinţele Comunicării și Universitatea din București oferă un sistem complex de burse și facilități, în funcție de resursele existente și de legislația în vigoare:

 • burse de finanțare a studiilor, de la bugetul de stat, anuale – în funcție de rezultatele academice – pentru cel puțin o treime dintre locurile disponibile la învățământul cu frecvență;
 • burse de finanțare a studiilor, de la bugetul de stat, integrale (pentru cei trei ani de licență) – în funcție de media la admitere – pentru candidații de etnie rroma;
 • burse Erasmus, de un semestru, la universitățile partenere din Uniunea Europeană și din Turcia;
 • burse de merit – în funcție de rezultatele academice;
 • burse de studiu – în funcție de rezultatele academice;
 • cazare la căminele Universității din București, la un preț moderat (în limita locurilor alocate facultății, în funcție de rezultatele academice și/sau situația socială a studentului)
 • facilități pentru transportul în comun.

Rezultate admitere ID, Publicitate/ confirmarea locurilor

posted Sep 15, 2016, 8:52 AM by Webmaster FJSC

Vă rugăm să consultați documentele atașate.

Confirmarea locurilor de la ID se va face prin aducerea chitanței în valoare de 500 lei (plătiți în contul FJSC deschis la BCR Sector 5, Cod IBAN: RO 78 RNCB 0076 0104 5262 0165, Cod fiscal 4505502), la sediul FJSC (Bd. Iuliu Maniu, 1-3, Complexul Leu, etaj 6), sala 624, după următorul program:

 • vineri, 16 septembrie,    10.00-14.00
 • luni,    19 septembrie,    10.00-14.00

Depunerea contestațiilor (proba scrisă Publicitate) se va face la sediul FJSC (Bd. Iuliu Maniu, 1-3, Complexul Leu, etaj 6), sala 624, după următorul program:

 • vineri, 16 septembrie,   10.00-14.00
 • luni,    19 septembrie,    10.00-14.00

Rezultate admitere ID, Jurnalism/ confirmarea locurilor

posted Sep 15, 2016, 8:51 AM by Webmaster FJSC

Vă rugăm să consultați documentele atașate.

Confirmarea locurilor de la ID se va face prin aducerea chitanței în valoare de 500 lei (plătiți în contul FJSC deschis la BCR Sector 5, Cod IBAN: RO 78 RNCB 0076 0104 5262 0165, Cod fiscal 4505502), la sediul FJSC (Bd. Iuliu Maniu, 1-3, Complexul Leu, etaj 6), sala 624, după următorul program:

 • vineri, 16 septembrie,    10.00-14.00
 • luni,    19 septembrie,    10.00-14.00

Depunerea contestațiilor (proba scrisă Jurnalism) se va face la sediul FJSC (Bd. Iuliu Maniu, 1-3, Complexul Leu, etaj 6), sala 624, după următorul program:

 • vineri, 16 septembrie,   10.00-14.00
 • luni,    19 septembrie,    10.00-14.00

Rezultate admitere ID, CRP/ confirmarea locurilor

posted Sep 15, 2016, 7:19 AM by Webmaster FJSC

Vă rugăm să consultați documentele atașate.

Confirmarea locurilor de la ID se va face prin aducerea chitanței în valoare de 500 lei (plătiți în contul FJSC deschis la BCR Sector 5, Cod IBAN: RO 78 RNCB 0076 0104 5262 0165, Cod fiscal 4505502), la sediul FJSC (Bd. Iuliu Maniu, 1-3, Complexul Leu, etaj 6), sala 624, după următorul program:

 • vineri, 16 septembrie,    10.00-14.00
 • luni,    19 septembrie,    10.00-14.00

 

Depunerea contestațiilor (proba scrisă Comunicare și relații publice) se va face la sediul FJSC (Bd. Iuliu Maniu, 1-3, Complexul Leu, etaj 6), sala 624, după următorul program:

 • vineri, 16 septembrie,   10.00-14.00
 • luni,    19 septembrie,    10.00-14.00

Programarea examenului de admitere, repartizarea pe săli

posted Sep 14, 2016, 5:02 AM by Webmaster FJSC

Vă rugăm să consultați documentele atașate.

Programarea examenului de admitere, licență Învățământ la Distanță - sesiunea din 15 septembrie 2016

posted Sep 13, 2016, 8:04 AM by Webmaster FJSC

Examenul va avea loc joi, 15 septembrie, în sala 612 (Bd. Iuliu Maniu 1-3, Complex "Leu", Corp A, etaj 6, sector 6, București), după cum urmează:

Specializarea Comunicarea și Relații publice - ora 10.00

Specializarea Jurnalism - ora 13.00

Specializarea Publicitate - ora 16.00

Centralizare înscrieri LICENŢĂ ID - 13 septembrie 2016

posted Sep 13, 2016, 7:02 AM by Webmaster FJSC

Vă rugăm să consultați documentul atașat.

Centralizare înscrieri LICENŢĂ ID - 12 septembrie 2016

posted Sep 12, 2016, 8:20 AM by Webmaster FJSC

Vă rugăm să consultați documentul atașat.

Centralizare înscrieri LICENŢĂ ID - 9 septembrie 2016

posted Sep 9, 2016, 10:54 PM by Webmaster FJSC

Vă rugăm să consultați documentul atașat.

PUBLICITATE - liste finale

posted Aug 2, 2016, 11:52 AM by Webmaster FJSC

Liste finale admiși buget - vă rugăm să consultați lista atașată
Liste finale admiși taxă - vă rugăm să consultați lista atașată
Pentru programul ID, listele rămân deschise pentru achitarea taxei, până la 15 septembrie 2016.

1-10 of 210