ERASMUS+‎ > ‎

Lansarea selecției pentru mobilități de studiu Erasmus - Data concursului 4 mai

posted Apr 1, 2017, 6:48 AM by Webmaster FJSC

Universitatea din București a decis lansarea selecției pentru mobilități de studiu Erasmus pentru anul academic 2017-2018. Facultății de Jurnalism și Științele Comunicării îi revine un număr de 13 titulari (locuri finanțate cu grant Erasmus).

Dosarul de candidatură
Studenții care doresc să participe la concursul de selecție Erasmus sunt invitați să depună la secretarele de an, între 
3 și 11 aprilie (în zilele și orele destinate lucrului cu publicul), un dosar cuprinzând:

  • o copie după C.I. ;
  • CV în limba străină în care vor studia în instituția de învățământ pentru care optează (obligatoriu în format Europass) ;
  • o scrisoare de motivație în limba străină în care vor studia în instituția de învățământ pentru care optează ;
  • o prezentare a unui plan al programului de studiu (cursuri alese) prevăzut pentru stagiu pentru fiecare destinație pentru care optează;
  • certificatul (atestatul) de competență lingvistică în limba străină în care se vor desfășura cursurile ;

Fiecare student poate face două opțiuni pe care le va menționa pe coperta dosarului.

Secretarele de an vor transcrie mediile școlare pe dosarele depuse.

Studenții selectați care la finalul anului de studiu, adică la data de 30 septembrie 2017, nu sunt integraliști își pierd locul obținut și vor fi înlocuiți cu rezervele rezultate după acest concurs.

Punctajele la selecție (100 puncte maximum) se calculează astfel: 

  • Nota 1 (20% din punctajul total): cunoștințe lingvistice de limbă străină (echivalarea nivelului corespunzător atestatului de limbă străină depus la dosar). În cazul în care candidatul/a nu are acest certificat va da un test de limbă străină în ziua concursului.
  • Nota 2 (10% din punctajul total): situația școlară (media anilor de studiu)
  • Nota 3 (30% din punctajul total): evaluarea dosarului depus
  • Nota 4 (40% din punctajul total): interviul (care va urmări reliefarea obiectivelor principale ale mobilității și cunoașterea oportunităților oferite de aceasta)

Concursul de selecție va avea loc pe data de 4 mai (de la ora 9 la ora 13). 

Concursul va începe cu proba scrisă: testul de limbă străină.

Precizări:

Studenții din anul I (licență) în momentul selecției vor pleca obligatoriu pe semestrul al II-lea din anul II, cu condiția ca la finalul anului I să fie integraliști (fără restanțe).

Studenții din anul III (licență) în momentul selecției vor pleca obligatoriu pe semestrul al II-lea din anul I de master, cu condiția admiterii la master.

Rezervele trebuie să pregătească dosarul pentru plecarea pe semestrul al II-lea, în cazul în care vor fi fonduri suficiente devenind titulari de grant.

Dacă rezervele doresc să plece pe cont propriu (fără finanțare ERASMUS), acest lucru este posibil și trebuie comunicat Biroului Erasmus+.

Nivelul grantului ERASMUS lunar, stabilit la nivel național de către Agenția Națională pentru Programe Comunitare în Domeniul Educației și Formării Profesionale (ANPCDEFP) pentru 2017 - 2018, este de 500 € / lună pentru Austria, Danemarca, Finlanda, Franța, Italia, Norvegia, Suedia, UK, Belgia, Croația, Republica Cehă, Cipru, Germania, Grecia, Olanda, Portugalia, Slovenia, Spania, Turcia și de 450 € / lună pentru Bulgaria, Estonia, Ungaria, Letonia, Lituania, Polonia, Slovacia.

Finanțarea ERASMUS este pentru 4 luni de stagiu.

Vă rugăm să consultați documentele atașate care cuprind afișul general de selecție, lista destinațiilor, conform cu acordurile bilaterale încheiate, și informații utile pentru întocmirea unui plan al programului de studiu prevăzut pentru stagiu.


Prof. univ. Dr. Mirela LAZĂR 
Coordonatoare Programe Erasmus+
 

miralazar05@yahoo.com

ĉ
Webmaster FJSC,
Apr 1, 2017, 6:48 AM
ĉ
Webmaster FJSC,
Apr 4, 2017, 4:46 AM
Ċ
Webmaster FJSC,
Apr 3, 2017, 5:10 AM