ERASMUS+‎ > ‎

Lansare selecție Erasmus - stagii de practică 2015-2016 (sem. 2)

posted Mar 28, 2016, 3:42 AM by Webmaster FJSC
Universitatea din București a decis lansarea selecției pentru stagii de practică în cadrul Programului ERASMUS, în perioada mai – septembrie 2016, cu finanțare din fonduri ERASMUS 2015-2016.
Își pot depune dosare de candidatură studenții care sunt înmatriculați într-un program de studiu la FJSC pe perioada desfășurării stagiului de practică. 
Dosarele se depun la Biroul ERASMUS+ al Universității din București până la data de 15 aprilie 2016.

Stagiile de practică se pot derula începând cu luna mai 2016 până cel târziu la 30/09/2016 (semestrul al doilea din 2015 - 2016), minim 2 luni / maxim 3 luni.

Formularul Learning Agreement for Traineeship trebuie depus la Biroul Erasmus+ în vederea selecției, semnat numai la nivel de facultatea din UB (Decan / Responsabil Erasmus / Director Școală Doctorală și respectiv coordonatorul lucrării de licență/disertație/doctorat). După selecție, acest formular va fi necesar să fie semnat și de instituția gazdă.

In cazul în care există studenți care încă nu și-au ales conducătorul pentru lucrarea de licență/disertație, recomandarea necesară pentru dosarul de selecție poate fi dată de un profesor din specializarea pentru care dorește studentul să efectueze practica Erasmus.

Candidatul pentru stagii de practică trebuie să fie înmatriculat la UB și pe durata stagiului Erasmus, adică studenții în ani terminali, care urmează să susțină examenul de licență/disertație în luna iunie 2016, nu se pot înscrie la acest concurs.

Anunțul pentru selecția pentru stagii de practică Erasmus este disponibil la adresa http://www.unibuc.ro/n/organizare/erasmus/sele-eras-mobi-de-prac-2015-2016-sem-2/.

ĉ
Webmaster FJSC,
Apr 6, 2016, 7:49 AM
ĉ
Webmaster FJSC,
Apr 6, 2016, 7:49 AM